E-mail: info@EurotexRomania.com
SECOND HAND CLOTHING
AND DISCOUNTED APPAREL

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate a firmei Eurotex SH S.R.L.

Eurotex SH S.R.L. are angajamentul de a menține un standard ridicat de protecție a datelor personale, respectând cu strictețe legislația bulgară și europeană aplicabilă, precum și dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor personale (Regulament european EU 2016/679 – GDPR). Vă rugăm a vă aloca timp pentru a cunoaște Politica de confidențialitate a firmei Eurotex SH S.R.L., care este menită a vă informa despre datele personale, care sunt colectate, modul în care ele sunt procesate aceste date și care sunt drepturile voastre de gestionare a acestor date.

Ce informații colectăm

În contextul realizării activității sale comerciale și de marketing principale, Eurotex SH S.R.L.poate colecta și procesa date personale, precum: nume, adresă personală, adresă de serviciu, e-mail, număr de telefon, numărul contului bancar, imagini video furnizate de camerele de supraveghere video, informații statistice legate de conduită online la accesarea web-site-urilor companiei (mai multe informații ați putea regăsi în Condițiile generale pentru folosirea site-ului, confidențialitate și folosirea cookie-urilor).

Temei pentru colectarea datelor personale

Compania se angajează în procesarea numai a datelor personale, care sunt necesare realizării activității sale principale, inclusiv pentru:

  • Realizarea activității sale principale comerciale și de marketing (comunicare cu parteneri, răspunsuri la cereri de ofertă, oferte, trimiterea unor informații referitoare la noutățile legate de compania și produsele oferite de aceasta, realizarea unor tranzacții, organizarea transportului și altele);
  • Îndeplinirea obligațiilor sale, datorate conform unor dispoziții legale fiscale, juridice, financiare și contabile, și de altă natură;
  • Realizarea raporturilor contractuale (cu clienți, parteneri și furnizori de mărfuri și servicii);
  • Asigurarea siguranței persoanelor și bunurilor companiei prin supraveghere video pe teritoriul obiectivelor.

Perioada de procesare și păstrare

Perioada de procesare și păstrare a datelor voastre personale este de 5 (cinci) ani de la finalizarea raporturilor voastre comerciale cu Eurotex SH S.R.L. (tranzacții comerciale, obligații și altele), datele personale fiind radiate în anul care urmează după expirarea termenului de păstrare de 5 (cinci) ani.

Furnizarea datelor personale unor persoane terțe

Eurotex SH S.R.L se obligă a procesa datele personale cu acces controlat, care nu admite furnizarea datelor personale unor persoane terțe, dacă accesul acestora nu reprezintă o cerință normativă (de exemplu din partea Agenției naționale a veniturilor, Autorității vamale și alte instituții).

Care sunt drepturile voastre legate de managementul datelor voastre personale de către Eurotex SH S.R.L.

  • Dreptul să fiți informați;
  • Dreptul la acces la datele voastre personale;
  • Dreptul la corectarea datelor personale, la ștergerea, delimitarea procesării, la retragerea acordului și dreptul la contestare. Aceste drepturi ar putea fi exercitate în conformitate cu cerințele normative și la protecția intereselor legitime ale companiei;
  • Dreptul la transfer al datelor personale;
  • Dreptul de a cunoaște faptul dacă datele voastre personale sunt obiectul unei procesări automatizate și a unei profilări;
  • Dreptul a depune plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

Persoana de contact pentru aspecte legate de GDPR din partea firmei Eurotex SH S.R.L.

Persoana de contact din partea firmei Eurotex SH S.R.L. cu privire la GDPR este Administratorul societății. Date de contact cu privire la aspecte legate de GDPR – info@eurotexromania.com sau la adresa: Şos. București - Urziceni nr. 64C, Clădirea A, Depozit nr. C4 - Hala 2, 077010 Afumați, Jud. Ilfov.

Organ de supraveghere responsabil cu implementarea GDPR în România

Mai multe informații referitoare la GDPR și aplicarea sa în România ați putea regăsi pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: www.dataprotection.ro.

Ultima editare: 14 iunie 2018

back to top
Обратно горе